Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասինօրենքի 43-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածով և 76-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Հրապարակայինսակարկություններիմասինօրենքի 5-րդհոդվածով

Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից հայտարարված հրապարակային աճուրդ-վաճառքը տեղի կունենա Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 փողոցի թիվ 62 հասցեում գտնվող Արտաշատի համայնքապետարանիվարչականշենքում՝  2024 թվականի ապրիլի30-ին  ժամը 1100-ին:

Աճուրդի կդրվի

·        Արտաշատ համայնքի Գետազատ գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-029-0118-0073 կադաստրային ծածկագրով 0,33 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, ջրովի վարելահող հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 450000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ։

·         Արտաշատ համայնքի Գետազատ գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-029-0118-0071 կադաստրային ծածկագրով 0,28 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, ջրովի վարելահող հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 400000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։

·         Արտաշատ համայնքի Մխչյան գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-059-0233-0003 կադաստրային ծածկագրով 0,45916 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, բազմամյա տնկարկ՝ կորիզավոր հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 1500000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։

 

Աճուրդինախավճարիչափէսահմանվումմեկնարկայինգնի 50%-ը: Վճարմանհաշվարկայինհաշվեհամարնէ՝ 900415151068:  Աճուրդիդրվածհողամասիքայլիչափըհաշվարկվածէմեկնարկայինգնի 5 %  չափով: Աճուրդիհայտի, մասնակցությանվճարիանդորագրի, պահանջվողմյուսփաստաթղթերիընդունումըկդադարեցվիաճուրդինշանակմանօրից 3 /երեք/ աշխատանքայինօրառաջ՝մինչև 2024 թվականի ապրիլի 24-ը ներառյալ:

Տվյալհողամասըընդգրկվածչէ  ՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 60-րդհոդվածովսահմանվածսահմանափակումներիցանկում, ինչպեսնաևընդգրկվածչէ ինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում, հողամասը օգտագործումըչիառաջացնումսերվիտուտ:

 ԱռաջացածհարցերիևտեղեկություններիհամարդիմելԱրտաշատիհամայնքապետարանաճուրդայինհանձնաժողովին /կազմակերպչին/
Հեռախոս՝  091191151:

Աճուրդինմասնակցելուանհրաժեշտփաստաթղթերնեն՝անձըհաստատողփաստաթուղթըևնախավճարիանդորրագիրը։

' /> Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասինօրենքի 43-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածով և 76-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Հրապարակայինսակարկություններիմասինօրենքի 5-րդհոդվածով

Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից հայտարարված հրապարակային աճուրդ-վաճառքը տեղի կունենա Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 փողոցի թիվ 62 հասցեում գտնվող Արտաշատի համայնքապետարանիվարչականշենքում՝  2024 թվականի ապրիլի30-ին  ժամը 1100-ին:

Աճուրդի կդրվի

·        Արտաշատ համայնքի Գետազատ գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-029-0118-0073 կադաստրային ծածկագրով 0,33 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, ջրովի վարելահող հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 450000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ։

·         Արտաշատ համայնքի Գետազատ գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-029-0118-0071 կադաստրային ծածկագրով 0,28 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, ջրովի վարելահող հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 400000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։

·         Արտաշատ համայնքի Մխչյան գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-059-0233-0003 կադաստրային ծածկագրով 0,45916 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, բազմամյա տնկարկ՝ կորիզավոր հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 1500000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։

 

Աճուրդինախավճարիչափէսահմանվումմեկնարկայինգնի 50%-ը: Վճարմանհաշվարկայինհաշվեհամարնէ՝ 900415151068:  Աճուրդիդրվածհողամասիքայլիչափըհաշվարկվածէմեկնարկայինգնի 5 %  չափով: Աճուրդիհայտի, մասնակցությանվճարիանդորագրի, պահանջվողմյուսփաստաթղթերիընդունումըկդադարեցվիաճուրդինշանակմանօրից 3 /երեք/ աշխատանքայինօրառաջ՝մինչև 2024 թվականի ապրիլի 24-ը ներառյալ:

Տվյալհողամասըընդգրկվածչէ  ՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 60-րդհոդվածովսահմանվածսահմանափակումներիցանկում, ինչպեսնաևընդգրկվածչէ ինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում, հողամասը օգտագործումըչիառաջացնումսերվիտուտ:

 ԱռաջացածհարցերիևտեղեկություններիհամարդիմելԱրտաշատիհամայնքապետարանաճուրդայինհանձնաժողովին /կազմակերպչին/
Հեռախոս՝  091191151:

Աճուրդինմասնակցելուանհրաժեշտփաստաթղթերնեն՝անձըհաստատողփաստաթուղթըևնախավճարիանդորրագիրը։

' />
Այսօր: Հինգշաբթի, 30 Մայիսի 2024թ.
Արտաշատի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 403
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՐԵԿ ԳՅՈՒՂԻ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի Թ/Պ ՀԱՄԱՐ
2024,Մայիս 29 - Հունիս 26
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
2024,Մայիս 27 - Հունիս 4
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԽՉՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի Թ/Պ ՀԱՄԱՐ
2024,Մայիս 20 - Հունիս 21
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՇԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի Թ/Պ ՀԱՄԱՐ
2024,Մայիս 20 - Հունիս 19
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՃՈՒՐԴ- ՎԱՃԱՌՔ)
2024,Մայիս 16 - Հունիս 11
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՀՈԳԵԲԱՆԻ Թ/Պ ՀԱՄԱՐ
2024,Մայիս 14 - Հունիս 13
ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՄԵԹՈԴԻՍՏԻ Թ/Պ ՀԱՄԱՐ
2024,Մայիս 3 - Հունիս 5
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄ/ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ/
2024,Մայիս 3 - Հունիս 6
Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատ համայնքի Քաղցրաշեն գյուղի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի թ/պ համար
2024,Մայիս 2 - Հունիս 4
Մրցույթ ՀՀ Արարատի մարզի «Արտաշատ համայնքի Հովտաշեն գյուղի մանկապարտեզ»ՀՈԱԿ-ի թափուր տեղի համար
2024,Մայիս 2 - Հունիս 3
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /ԹՊ «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 7 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՏՆՕՐԵՆԻ/
2023,Դեկտեմբեր 8 - 2025,Հունվար 4
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /ԹՊ «ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՍՏԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-Ի ՏՆՕՐԵՆԻ /
2023,Դեկտեմբեր 8 - 2025,Հունվար 4

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ /ԱՃՈՒՐԴ- ՎԱՃԱՌՔ/
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
27/03/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
25/04/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասինօրենքի 43-րդ հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածով և 76-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Հրապարակայինսակարկություններիմասինօրենքի 5-րդհոդվածով

Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից հայտարարված հրապարակային աճուրդ-վաճառքը տեղի կունենա Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 փողոցի թիվ 62 հասցեում գտնվող Արտաշատի համայնքապետարանիվարչականշենքում՝  2024 թվականի ապրիլի30-ին  ժամը 1100-ին:

Աճուրդի կդրվի

·        Արտաշատ համայնքի Գետազատ գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-029-0118-0073 կադաստրային ծածկագրով 0,33 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, ջրովի վարելահող հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 450000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ։

·         Արտաշատ համայնքի Գետազատ գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-029-0118-0071 կադաստրային ծածկագրով 0,28 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, ջրովի վարելահող հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 400000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։

·         Արտաշատ համայնքի Մխչյան գյուղում գտնվող, Արտաշատ համայնքի սեփականություն հանդիսացող 03-059-0233-0003 կադաստրային ծածկագրով 0,45916 հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգ, բազմամյա տնկարկ՝ կորիզավոր հողամասը:

Մեկնարկային գինը սահմանել 1500000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ։

 

Աճուրդինախավճարիչափէսահմանվումմեկնարկայինգնի 50%-ը: Վճարմանհաշվարկայինհաշվեհամարնէ՝ 900415151068:  Աճուրդիդրվածհողամասիքայլիչափըհաշվարկվածէմեկնարկայինգնի 5 %  չափով: Աճուրդիհայտի, մասնակցությանվճարիանդորագրի, պահանջվողմյուսփաստաթղթերիընդունումըկդադարեցվիաճուրդինշանակմանօրից 3 /երեք/ աշխատանքայինօրառաջ՝մինչև 2024 թվականի ապրիլի 24-ը ներառյալ:

Տվյալհողամասըընդգրկվածչէ  ՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի 60-րդհոդվածովսահմանվածսահմանափակումներիցանկում, ինչպեսնաևընդգրկվածչէ ինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում, հողամասը օգտագործումըչիառաջացնումսերվիտուտ:

 ԱռաջացածհարցերիևտեղեկություններիհամարդիմելԱրտաշատիհամայնքապետարանաճուրդայինհանձնաժողովին /կազմակերպչին/
Հեռախոս՝  091191151:

Աճուրդինմասնակցելուանհրաժեշտփաստաթղթերնեն՝անձըհաստատողփաստաթուղթըևնախավճարիանդորրագիրը։

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (20.4ԿԲ)
Բոլորը
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 5-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԸ
ՀԱՄԱՅՆՔԻԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԸ
ՀԱՄԱՅՆՔԻԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿ
ՄԱՐՏԻ 8-Ը ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ /2024 թ./
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԸ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ /13.02.2024թ./
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ /15.02.2024թ./
ԲԱՐԵԿԱՆԴԱՆԻ  ՏՈՆԸ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ /11.02.2024թ./
ՀՀ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ 32 ԱՄՅԱԿԸ՝ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ /28.01.2024
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ /26.01.20
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ /11.01.2024թ./
ԱՄԱՆՈՐՅԱ ԳԵՂԵՑԻԿ ԵՎ ՇՔԵՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ /27.12.2023Թ./
ՏՈՆԱԿԱՆ ԶԱՐԴԱՐՎԱԾ ԱՐՏԱՇԱՏ
 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 4-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ 4-ՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ /10.07.2023թ./
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ /05.05.20
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՕՐԸ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ
ՍՊԱՐԱՊԵՏԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ/09.03.2023թ./
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԸ՝ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ /2023Թ./
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԻ ԵՐԴՄԱՆ ԱՐԱՐԱՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԱՐՏԱՇԱՏԸ ՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՍՔՈՎ /2023թ./
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՏՈՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԵԿ ՏԱՐՎԱ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ 28.12.2022թ.
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ /06/12/2022թ./
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ (09/11/2022թ.)
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՕՐՀՆԵՐԳԸ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ /14.09.22
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ /10.06.20
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ (11.05.2022թ.)
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ /08.04.20
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ /16.03.20
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ /26.02.20
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ
ՀՀՏԶ ծրագիր
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ/
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ /04.08.20
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ/2020/
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ 25.12.2019
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ԱՐՏԱՀՐԹ ՆԻՍՏԸ
 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ /10.01.2019թ./
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 21.12.2018թ,
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԸ/22.11/201
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ (27.02.2018)
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ /07.04/
ՔԱՅԼԵՐԹ՝ ԵՂԵՌՆԻ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ 24.04.2023
ԱՐՏԱՇԱՏ-ՔԼԱՄԱՐ ՔՈՒՅՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐ
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
(0235) 20915
artashatmeria@artashat.am; artashatmeria@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10027804@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner